Forse diefstalexplosie motorvoertuigen zet zich in april verder voort: +27,1%

Ook in de maand april heeft de dit jaar ingezette forse toename van het aantal motorvoertuigdiefstallen zicht doorgezet. Uit de cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) komt naar voren dat het aantal gestolen motorvoertuigen vorige maand met 27,1% is toegenomen  ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Het was de vierde diefstaltoename op rij: in januari, februari en aart  bedroegen de stijgingspercentages resp. 21,3%, 74,6% en 38,7%.

Bij het LIV werden vorige maand 1.714 motorvoertuigdiefstallen geregistreerd, een toename met 27,1%ten opzichte van de 1.349 diefstalgevallen in april  2021. Alleen bij  aanhangers lag het aantal voertuigdiefstallen lager dan een maand eerder:  29 vs 27, een daling met 21,6%. En bij zware bedrijfsvoertuigen lag het aantal gestolen voertuigen met drie stuks op hetzelfde niveau als een jaar eerder,

De grootste diefstaltoename in aantallen deed zich voor bij brom- en snorfietsen: met 133 stuks (+ 18,2%) naar 962. Vooral door toedoen van een diefstalstijging bij de oudere personenautomodellen (+  69, + 23,2%) naar 341 lag het totaal aantal gestolen personenauto’s  18,8% (76 stuks) hoger dan in april 2021. Er werden 101 (96) jongere modellen gestolen, een stijging met 5,2%). Bij motoren (137/99) beliep de diefstaltoename 38,4% (30%:  van 80 naar 184.  Van een diefstalstijging was ook sprake bij lichte bedrijfsvoertuigen (90/81, + 11,1%), opleggers (5/4, + 25%), caravans (3/2, + 50%) , land- en bosbouwtrekker (11/0),  motorrijtuigen  met een beperkte snelheid (5/0) en bussen (1/0).  

 Januari-april

Tussen 1 januari en 30 april registreerde LIV  in totaal 6.981 motorvoertuigdiefstallen,  een toename van 38% ten opzichte van de 5.057 diefstalgevallen in dezelfde periode in 2021.Alleen  opleggers (25/29, min 13,8%) lag het aantal diefstalgevallen  lager  dan in het eerste kwartaal van 2021

De grootste toename in aantallen viel opnieuw te noteren bij brom- en snorfietsen: met 47,8% van 2.603 naar 3.848. Ook bij motoren (509/312, + 63,1%), en lichte bedrijfsvoertuigen (429/320, + 34,1%). In de eerste vier maanden van dit jaar werden er tot dusver 1.954 1.638) gestolen, een toename met 19,3%. De grootste stijging deed zich voor bij personenauto’s van vier jaar en ouder (1,569/1.254, + 25,1%, terwijl er daarnaast 385 (384, + 0,3%) jongere modellen werden ontvreemd.

Daarnaast werden er in de afgelopen vier maanden 147 (133, + 10,5%) aanhangers gestolen, 25  land- of bosbouwtrekkers (0), 13 (12, + 8,3%) zware bedrijfsvoertuigen, 11(10, + 10%) caravans en één (0) bus.

 Slechts 30% van de  gestolen voertuigen teruggevonden

Van de 6.981 gestolen motorvoertuigen werden er in de eerste vier maanden  van dit jaar slechts 2,106 teruggevonden, een terugvindpercentage van 30%. Die was  procentueel het hoogst bij bussen (100%), opleggers (40%),  lichte zware bedrijfsvoertuigen (beide 38%), gevolgd door personenauto’s van zowel  vier jaar en ouder (37%) als de jongere modellen (35%). 

Procentueel het slechtst scoren land- of bosbouwtrekkers  (8%) en caravans (9%), gevolgd door motoren (15%),  motorrijtuigen met een beperkte snelheid (16%), aanhangers (24%) en bromfietsen (28%) .

Voertuigclassificatie Gestolen Teruggevonden Percentage
Personenauto 0 t/m 3 jaar 385 134 35%
Personenauto 4 jaar en ouder 1569 584 37%
Bedrijfsvoertuigen zwaar (>3500) 13 5 38%
Bedrijfsvoertuigen licht ( <= 3500) 429 164 38%
Bromfiets 3848 1091 28%
Motorfiets 509 76 15%
Aanhangers 147 35 24%
Caravans 11 1 9%
Bus 1 1 100%
Oplegger 25 10 40%
Land- of bosbouwtrekker 25 2 8%
Motorrijtuig met beperkte snelheid 19 3 16%
Totalen 6.981 2.106 30%