Flyct Letselschade en Hofmans Letselschade stoppen met de nieuwe ‘Regeling Buitengerechtelijke Kosten’

Flyct Letselschade en Hofmans Letselschade stoppen met de nieuwe ‘Regeling Buitengerechtelijke Kosten’ en hebben besloten in het nieuwe jaar op basis van de uren die zij voor het slachtoffer hebben gewerkt te declareren conform artikel 6:96 BW.

In een gezamenlijke toelichting van de hand van de beide directeuren Tessa ’s Gravemade (Flyct, links) ) en Annemiek van Reenen ten Kate (Hofmans Letselschade) stellen zij dat zij in de zomer van dit jaar zijn  geïnformeerd over de  ‘Regeling Buitengerechtelijke kosten Belangenbehartigers’ (BKB-overeenkomst). “Het is prettig dat er na zo lang onderhandelen tussen de vertegenwoordigers van verzekeraars en letselschadekantoren een nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen. De vraag is of deze overeenkomst past bij ieder kantoor.  Voor onze organisaties is  de regeling zoals die er nu ligt geen faire en haalbare overeenkomst.”

De nieuwe BKB-regeling staat haaks op de huidige praktijk
Zij vervolgen: “Kijkend naar de nieuwe voorwaarden dan is de uitleg van de verzekeraars dat er een forse besparing is toegepast in licht letsel, vanwege het plan om in deze zaken efficiënter te gaan werken. Ook zijn de verzekeraars van mening dat ze licht letselzaken zelf kunnen behandelen. Een slachtoffer heeft recht op deskundige en betrouwbare belangenbehartiging, ongeacht de aard en ernst van het letsel. Het is niet aan de wederpartij van het slachtoffer te bepalen of hij/zij zich laat bijstaan voor het verhalen van de letselschade. Vervolgens is het voor alle slachtoffers en verzekeraars van groot belang dat er een goede kwaliteit van belangenbehartiging is.”

Daarbij komt volgens hen dat een letsel, wat in eerste instantie lijkt mee te vallen dikwijls toch ernstiger blijkt. “Een deskundige belangenbehartiger snapt wat het slachtoffer (dan) nodig heeft en handelt proactief en voortvarend. Ook een inhoudelijke discussie over de aansprakelijkheid vraagt deskundigheid. Echt en eerlijk helpen, dat is kwaliteit. Van het efficiënter werken zien wij in de praktijk ook nog niets terug. Er zijn legio voorbeelden van knelpunten aan de zijde van de verzekeraar bij de behandeling van licht letselschadezaken. Het omgedraaide van efficiënter werken lijkt eerder het geval. “

Gesprek met Verbond van Verzekeraars

Flyct en Hofmans Letselschade zijn in september in gesprek gegaan met het Verbond van Verzekeraars om persoonlijk toe te lichten dat de nieuwe BKB regeling voor hen tekort schiet. “Wij hebben aangeboden samen te kijken hoe processen efficiënter zouden kunnen en hebben daarbij aangegeven dat het niet fair is ons te korten terwijl men zelf de zaken niet op orde heeft. De verzekeraars wilden echter niet eerst inzoomen op deze efficiëntie in de praktijk en hier samen in verbeteren om dan vervolgens de kosten onder de loep te nemen. Dat is wat ons betreft een gemiste kans”, aldus  ’s Gravemade  en Van Reenen ten Kate


“Wij zijn deskundige belangenbehartigers, wij werken voor slachtoffers en hebben goed opgeleide letselschadespecialisten in dienst. Wij voldoen aan alle voorwaarden van het NKL, stellen ons daarbij toetsbaar op en zijn aangesloten bij alle belangrijke beroeps- en brancheorganisaties. Wij investeren in permanente educatie, zowel intern als extern. Dit doen wij allemaal om het slachtoffer optimaal te kunnen bijstaan en dat komt niet alleen het slachtoffer ten goede, maar de hele schaderegeling. Deskundigheid vraagt wel een continue investering in opleiding. Dat betekent tijd en geld.”

Inboeten op kwaliteit
Het prolongeren van de overeenkomst heeft volgens beide directeuren  consequenties voor hun bedrijfsvoering. “Wij kunnen het slachtoffer simpelweg niet optimaal bijstaan voor de tarieven zoals die er nu liggen. Ook kunnen wij met deze tarieven onze medewerkers niet garanderen dat wij kunnen blijven investeren in de opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het letselschadevak. Verder kunnen wij niet borgen dat wij met deze tarieven de kosten kunnen blijven dragen van de benodigde audits om kwaliteitskeurmerken te behouden. Onze kantoren willen juist geen concessies doen aan kwaliteit!”

Zij vervolgen: “Wij blijven slachtoffers optimaal bijstaan richting een voorspoedig herstel en een correcte afwikkeling van hun schade. Als gevolg van ons besluit declareren onze kantoren in het nieuwe jaar op basis van de uren die wij voor het slachtoffer hebben gewerkt. Dit conform artikel 6:96 BW. Dit hoeft wat ons betreft niet tot extra discussie te leiden.”