Expertisebureaus Crawford Nederland en Clercx & van den Berg gaan samenwerken op het gebied van renewable energy

Crawford Nederland en Clercx & van den Berg zullen vanaf 1 april 2023 gaan samenwerken op het vlak van schade-expertise voor renewable energy. Tegelijkertijd zal Willem van Dam, momenteel nog werkzaam als senior schade-expert bij Crawford, mede-aandeelhouder worden van Clercx & van den Berg en vanaf 1 april 2023 primair voor Clercx & van den Berg werkzaam zijn. Willem zal daarnaast zijn zaken die momenteel nog bij Crawford lopen voor Crawford verder afwikkelen na 1 april.

In het kader van deze samenwerking, zullen beide bureaus voor specifieke expertise-opdrachten in overleg met de opdrachtgever gebruik kunnen maken van elkaars diensten en expertise. Voor Clercx & van den Berg betekent dit dat zij toegang krijgen tot Crawford’s expertise, o.a. op het vlak van Property claims, Bedrijfsschade (CFAS), Transport, Regres en Aansprakelijkheid. Voor Crawford betekent dit toegang tot de zeer specialistische expertise van Clercx & van den Berg op het gebied van renewable energy zoals windturbines en aanverwante specialismen.

Beide kantoren kunnen over en weer van de kennis van elkaars experts gebruik maken in die zaken waar dat nodig is en waar dat met de opdrachtgever overeengekomen wordt, hetgeen in doorgaans specialistische en technische schades een optimalisatie in schadebehandeling kan zijn voor de opdrachtgever. De ondernemingen zijn autonoom en blijven verder onafhankelijk van elkaar opereren en naar buiten treden.

Willemvan Dam