EMN Beaujolais Party na drie jaar terug van weggeweest


De derde donderdag in november is niet alleen de dag dat elk jaar de nieuwe Beaujolais Primeur wordt gepresenteerd, maar sinds jaar en dag ook het moment van de EMN’s relatie-event Beaujolais Party. Na drie jaar van afwezigheid vanwege de corona-beperkingen was het gisteren weer zover. Een groot aantal relaties uit de verzekerings- en schaderegelingsbranche toog op uitnodiging naar de Eau Lounge aan de Rotterdamse Maas om daar kennis te maken met de nieuwe wijn, een walking dinner maar vooral bij te praten met de EMN-collega’s en de overige gasten. Het resultaat: een gezellige, druk bezochte en geanimeerde bijeenkomst.

Tijdens het event hield Wim den Ouden, manager EMN Property een korte toespraak. Daarin keek hij mede namens zijn CAR/Liability-collega Joep Delissen terug op het afgelopen jaren waar de 60 medewerkers actief onder het EMN-label vanuit de kantoren in Capelle aan den IJssel, Best, Apeldoorn en recentelijk ook Maastricht geregeld hun ‘expertise’ hebben kunnen inzetten voor opdrachtgevers en hun gedupeerden. Daarbij wees hij onder meer op de talrijke overstromingsschades in het zuiden van het land en de februaristorm, twee evenementen waarin de EMN-experts hun vakmanschap  en meerwaarde hebben kunnen aantonen. “Wat is het dan mooi om met elkaar de schouders eronder te kunnen zetten.”

Daarnaast stipte hij de ‘nodige uitdagingen’ aan in schadedossiers waarbij de vooraf afgesloten verzekeringspolis vaak niet de oplossing biedt, die echter wel was verondersteld door de klant. “Vaak plotseling opdoemend door omstandigheden in de wereld waarbij containerbegrippen als oorlog, inflatie, schaarste van grondstoffen, levertijden en arbeidskrapte debet zij aan een minder positief imago van onze verzekeringsindustrie. Laten wij met elkaar proberen blijven signaleren waar de knelpunten worden waargenomen en oplossingen proberen te vinden.”

Met het oog hierop wees hij op het belang ‘het werkkapitaal gezond te houden’. De reden voor EMN om te blijven investeren in nieuw talent door vanuit bestaande beroepsgroepen specialisten te laten instromen en het expertisevak te laten leren door middel van een interne opleiding. “Wij vinden dat dit een gemeenschappelijke verantwoording is van de totale expertisebranche, waardoor het perspectief breder wordt en wij door uitstroming vanwege leeftijd niet worden geconfronteerd met verdere oplopende schaarste van deskundigheid.”

Na afloop ging iedereen – uiteraard – met een fles Beaujolais Primeur 2022 naar huis