Ellen Giebels nieuw bestuurslid Instituut Mijnbouwschade Groningen: “Voor mij staat Groningen in het rijtje van grote crises.”

Het IMG krijgt een nieuw bestuurslid: Ellen Giebels, hoogleraar psychologie aan de Universiteit Twente. Met haar komst komt een psycholoog terug naar Groningen die veel ervaring opdeed met crises. “Ik zit aan de kant waar de klappen vallen en waar mensen het zwaar hebben”, zei zijn in een interview op de IMG-website.   

Giebels studeerde psychologie in Groningen en heeft langere tijd in de stad Groningen gewoond. Ze kent ook het ommeland goed. Ze is onder meer hoogleraar aan de Universiteit Twente en oprichter van de vakgroep Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid. Afgelopen jaar was ze lid van het Adviescollege Veiligheid Groningen. Ze verruilt dat lidmaatschap met het lidmaatschap van het bestuur van het IMG, wat ze twee dagen per week zal vervullen.

Er wordt wel gezegd dat Groningen een crisis in slow motion is. Voor Giebels is dat om meerdere redenen bekend terrein. Zo leidt ze onderhandelaars van de politie op die bij crisissituaties optreden. Ook deed ze onderzoek onder de nabestaanden van de ramp met de MH17 en onderzocht ze de sociale veiligheid binnen Defensie. “Om onderzoek te doen naar crises, naar situaties waar veel spanning op zit, is een zekere vrijheid en onafhankelijkheid nodig, onder andere van Den Haag. Bij het IMG proef ik dat ook. Daarbij valt er nog een wereld te winnen. Onder mijn collega’s, waar het dus veel over crises gaat, wordt Groningen niet eens genoemd. Nu ik vertel dat ik in Groningen aan de slag ga, hoor je ze denken ‘oh ja, dat speelt daar ook’.”

Wat kunnen de Groningers van jou verwachten? Giebels: “Ik zit aan de kant waar de klappen vallen en hou me bezig met mensen in moeilijke situaties. Maar ik ga er geen therapeutische draai aan geven. Ik probeer altijd, en dat zal ik ook in Groningen doen, mensen niet als slachtoffers te zien en ze als zodanig ook niet te behandelen. Wel moet er aandacht zijn voor dat deel van het vraagstuk van de bodembeweging door gaswinning. Ik zal me dus nadrukkelijk bezighouden met de regeling voor immateriële schade.”

Op de vraag wat voor ideeën zij heeft over de aanpak van immateriële schade, antwoordt zij: “Vanzelfsprekend moet ik me nog echt inwerken. Maar ik kijk al wel mee bij de ontwikkeling van een vragenlijst. We willen met die vragenlijst inzicht krijgen in het welzijn van iemand die een aanvraag doet voor vergoeding van immateriële schade. Daarnaast is deze regeling echt onontgonnen terrein. Dus het wordt hoe dan ook pionieren en gaandeweg ontdekken.”

Vertrek Berthy van den Broek

Giebels volgt per 1 oktober de jurist Berthy van den Broek op. Van den Broek werd direct bij de start van de TCMG commissielid en daarna op 1 juli 2020 bestuurslid bij het IMG. Van den Broek maakt de stap naar de rechterlijke macht als toekomstig rechter.

Het IMG bestaat uit in totaal vijf bestuursleden. Elk van hen heeft eigen aandachtsgebieden vanwege hun achtergrond en expertise. Zo is Van den Broek gespecialiseerd in schadeafhandeling via het bestuursrecht en deed daarmee ruime ervaring op bij het Schadeschap luchthaven Schiphol. Het bestuur van het IMG (en daarvoor de TCMG) kent juristen (bestuursrecht, civiel recht) en een ingenieur. Met de komst van Giebels wordt daar een nieuw vakgebied aan toegevoegd: de psychologie.

Ervaring met tienduizenden dossiers

Met Berthy van de Broek verliezen we veel ervaring met schadeafhandeling in Groningen. We zijn haar zeer erkentelijk voor haar inzet. Zij heeft met niet aflatende energie zich ingezet voor een gedegen besluitvorming in tienduizenden individuele dossiers”, zegt Bas Kortmann, voorzitter van het bestuur van het IMG. “Toen we op zoek gingen naar een opvolger, beseften we dat er een zware vertegenwoordiging van juristen in het bestuur aanwezig is. Zeker omdat we immateriële schade gaan vergoeden, vonden we het verstandig de kennis binnen het bestuur te verbreden. Maar ook in algemene zin is het belangrijk dat het Instituut met een brede kijk de schadeafhandeling uitvoert. We willen dat immers met oog voor de menselijke maat doen.”

Bestuurslid Van den Broek vertrekt met een wat dubbel gevoel. “Enerzijds heb ik mogen bijdragen aan de start, aan het van de grond af aan opbouwen van een nieuw bestuursorgaan voor schadeafhandeling. Dat is gelukt. Aan de andere kant wacht het IMG nog een flinke klus. Mede vanwege de juist gestarte uitvoering van de Waardedalingsregeling en de nog te starten regeling voor Immateriële schade.” Toch koos ze voor een langgekoesterde nieuwe baan. “Rechter worden is iets wat ik al heel lang wilde en nu krijg ik die kans.” Op 1 oktober zwaait ze af en zal ze haar keuze verder toelichten in een interview.

Weekcijfers: 1.001 keer fysieke schade, 2.312 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er bij het IMG 1.001 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 692 afgehandeld. Er kwamen 2.312 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er is nu 352,9 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Er zijn maar liefst 1.946 schade-opnames geregistreerd afgelopen week. Het betrof 900 keer een opname via een aannemer. Deze worden soms pas later geadministreerd. Het aantal schade-opnames dat nu wekelijks wordt uitgevoerd is zeker sinds vorige week ruim 1.000.

Verwachte doorlooptijd

Ondanks deze stijging van schade-opnames, blijft de verwachte doorlooptijd rond de 210 dagen schommelen. Er werden wel ruim 900 adviesrapporten opgeleverd. Het aantal schade-opnames en adviesrapporten evenaart daarmee bijna de instroom van nieuwe schademeldingen. Aangezien er nog een inhaalslag moet plaatsvinden in alle fases van de schadeafhandeling, blijft de verwachte doorlooptijd vooralsnog op het huidige niveau.

Het percentage schademeldingen dat bij de laatste 2.500 besluiten niet meer dan een half jaar oud was, is afgelopen week weer licht gedaald naar 54%. De doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen is op 174 dagen gekomen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Er zijn afgelopen week 2.312 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 9.258 aanvragen. In totaal hebben ruim 8.400 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. Over ongeveer een maand wordt verwacht dat er structureel besluiten over aanvragen voor de Waardedalingsregeling worden genomen.

Er werden afgelopen week 610 besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van fysieke schade, waarmee afgelopen week 692 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 49 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,4% van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 46 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,6% van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.