Duitsland in 2021: recordschade door natuurrampen; miljardenschade door overstroming, hoogste bliksemschade in Noordrijn-Westfalen en Rheinland-Pfalz

In 2021 hebben de Duitse verzekeraars het hoogste schadebedrag uit hun geschiedenis geregistreerd. De oorzaak hiervan is het extreme weer veroorzaakt door de zware storm ‘Bernd”, dat vooral in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts grote verliezen heeft veroorzaakt. Met een schade van 12,7 miljard euro was 2021 het duurste jaar voor verzekeraars door natuurrampen.

“In het hele land bedroeg de schadelast als gevolg van natuurrampen zoals storm, hagel, overstromingen en zware regen in totaal ongeveer 12,7 miljard euro”, aldus Jörg Asmussen, algemeen directeur van de Duitse Verzekeringsbond (GDV). Schadeverzekeringen namen hiervan het grootste deel voor hun rekening, 11,0 miljard euro, terwijl de resterende 1,7 miljard euro betrekking had op motorrijtuigenverzekeringen.

“Koploper in een vergelijking van de deelstaten was Noordrijn-Westfalen met een schadebedrag van 5,5 miljard euro – gevolgd door Rijnland-Palts met 3,0 miljard euro,” aldus Asmussen. De nu gepubliceerde regionale GDV-balans inzake natuurrampen vermeldt de verzekerde schades aan huizen en inboedels, commerciële en industriële ondernemingen en motorvoertuigen. Daarmee staat 2021 bovenaan de lijst van de duurste jaren met natuurrampen voor verzekeraars, gevolgd door 1990 met de orkanen ‘Daria’, ‘Vivian’ en ‘Wiebke’ (11,5 miljard euro) en 2002 met de overstroming van augustus en verwoestende stormen (11,3 miljard euro). Voor een betere vergelijking zijn de waarden geëxtrapoleerd op basis van de huidige marktdichtheid en prijzen. De gemiddelde waarde op lange termijn per jaar bedraagt 3,8 miljard euro

“Met 8,2 miljard euro werd het grootste deel van de verzekerde schade veroorzaakt door de overstroming die Bernd afgelopen zomer trof”, aldus GDV-directeur Asmussen. Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts werden vooral getroffen door de storm ‘Bernd’ van 13 tot 18 juli 2021, maar ook in Beieren en Saksen veroorzaakte zware regenval forse schade.

“De plotselinge overstroming heeft opnieuw aangetoond hoe kwetsbaar we zijn en hoe belangrijk gebiedsbrede bescherming tegen overstromingen is” zei Asmussen. “Alleen al in het Ahrdal liep de schade op tot ongeveer 2 miljard euro.” Vooral motorvoertuigen in Zuid-Duitsland hebben te lijden gehad van storm en hagel. De reeks stormen in juni 2021 alleen al was goed voor een schade aan motorvoertuigen van ongeveer 700 miljoen euro. “Over het geheel genomen is de reeks stormen het op drie na grootste hagelschade voor autoverzekeraars sinds het begin van de statistieken”, aldus Asmussen. Met meer dan twee miljard euro is de ‘hagel van München’ van 1984 de duurste gebeurtenis tot op heden, gecorrigeerd voor voorraden en prijzen.

“Met 8,2 miljard euro was het grootste deel van de verzekeringsverliezen te wijten aan de overstroming Bernd afgelopen zomer,” zei Asmussen. Het stormfront “Bernd” van 13 tot 18 juli 2021 trof vooral Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts, maar zware regenval veroorzaakte ook zware schade in Beieren en Saksen.

“De plotselinge overstroming heeft opnieuw aangetoond hoe kwetsbaar we zijn en hoe belangrijk gebiedsbrede bescherming tegen overstromingen is,” zei Asmussen. “Alleen al in het Ahrdal liep de schade op tot ongeveer 2 miljard euro,” vervolgde Asmussen.

Vooral motorvoertuigen in Zuid-Duitsland hebben te lijden gehad van storm en hagel. De reeks stormen in juni 2021 alleen al was goed voor een schade aan motorvoertuigen van ongeveer 700 miljoen euro. “Over het geheel genomen is de reeks stormen het op drie na grootste hagelschade voor autoverzekeraars sinds het begin van de statistieken”, aldus Asmussen. Met meer dan twee miljard euro is de “hagel van München” van 1984 de duurste gebeurtenis tot op heden, gecorrigeerd voor voorraden en prijzen

Aanpassing aan klimaateffecten wordt steeds belangrijker

Om toekomstige schade te beperken, roept de verzekeringssector op tot een duurzame wijziging van het overheidsbeleid, bijvoorbeeld door een duidelijk bouwverbod in overstromingsgevoelige gebieden en verplichte klimaatrisicobeoordelingen voor bouwvergunningen. “Als gevolg van de klimaatverandering zullen we in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met weersextremen en ernstige schade”, aldus Asmussen.

De invoering van een verplichte verzekering tegen natuurrampen zou het probleem echter niet oplossen. In plaats daarvan hebben de Duitse verzekeraars voorstellen ingediend voor een totaalconcept voor de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering. Dit gaat ook gepaard met een nieuw systeem voor de verzekering tegen natuurrampen. Het doel is alle particuliere woongebouwen te verzekeren tegen extreme weersrisico’s.

 Schade door natuurrampen vaak niet verzekerd

Momenteel is slechts ongeveer de helft van de huiseigenaren in Duitsland beschermd tegen natuurrampen zoals zware regenval of overstromingen. Velen zijn zich niet bewust van hun individuele bedreiging door natuurrampen.

Om het eigen risico in te schatten, biedt GDV de “Natural Hazard Check” aan. Eigenaars en huurders kunnen het onlineplatform gebruiken om na te gaan welke schade zwaar weer in het verleden in hun woonplaats heeft aangericht. De “Flood Check” geeft ook details over het risico op overstromingen van rivieren en zware regenval.