Diefstalcijfers LIV: in november werden voor tiende maand op rij minder motorvoertuigen gestolen dan een jaar eerder

Vorige maand zijn er in ons land 1.604 motorvoertuigen gestolen, een zesde (16,7%) 4,6% minder dan de 1.925  diefstalgevallen een jaar eerder. Hierdoor kwam het totaal aantal gestolen motorvoertuigen in de eerste tien maanden  van dit jaar uit op 18.712,  8,5% minder dan de 120.459 in dezelfde periode in 2022, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Intelligence- en Expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

De afname  in november in zijn geheel toe te schrijven aan de daling van het aantal gestolen brom- en snorfietsers en scooters: van 1.016 naar 780, een afname met maar liefst 23,2%.  In maar liefst zeven andere voertuigcategorieën was er eveneens sprake van een diefstaldaling. Zo werden er vorige maand  488 personenauto’s gestolen, 10,8% minder dan de 547 diefstalgevallen een jaar eerder. Het ging om 124 gestolen jonge modellen t/m3 jaar (133, 6,8%) en om 364 oudere modellen (414, min 12,1%). Daarnaast werden er 109 lichte bedrijfsvoertuigen gestolen (139, min 21,6%, 41 aanhangers (43, min 4,7%),zes land- of bosbouwtrekkers (13, min 53,8%) en vier opleggers (11, min 63,6%). Daarnaast vonden er net als vorig jaar november geen enkele diefstal van een bus, mobiele machine en land- of bosbouw aan of getr uitr stuk busdiefstal plaats.

In alle andere voertuigcategorieën was er sprake van een diefstaltoename. Zo werden er 155 motoren  gestolen (143+, 8,4%), acht zware bedrijfsvoertuigen (4, + 100%), eveneens  acht motorrijtuigen met beperkte snelheid (zes, + 33,3%) en vijf  caravans ( drie, + 66,7%).

 Januari –november

In de eerste elf maanden van dit jaar zijn in totaal 18.712  motorvoertuigen gestolen,           1.747 (8,5%) minder dan de 20.459 in dezelfde periode in 2022. De daling is meer dan volledig toe te schrijven aan brom- en fietsen, incl scooters  (9.411/11.564, min 18,6%. Van een diefstalafname was ook sprake bij de voertuigcategorieën jonge  personenauto’s t/m 3 jaar (1.064/1.144, min 7,0%), land- of bosbouwtrekker (73/78, min 6,4%). aanhangwagens (364/367, min 0,8%)  en bij bussen (0/1). Daarnaast werden tussen begin  januari en eind november net zoveel land- of bosbouw aanhangw of getr uitr stuk (6)  dan een jaar geleden.

In alle overige categorieën werden in de eerste elf maanden meer voertuigen gestolen dan een jaar eerder in dezelfde periode. Zo werden er 5.438 personenauto’s gestolen (5.398, + 0,7%), vooral doordat er meer oudere personenautomodellen werden gestolen (4.374/4.254, + 2,8%). Daarnaast werden er 1.768 motoren gestolen (1.537/+ 12,4%), 1,369 lichte bedrijfsvoertuigen (1,264/+ 8,3%), 93 opleggers (83, +12,0%), 70 motorrijtuigen met beperkte snelheid (44, + 59,1%), 61 caravans (43, + 41,3%),  55 zware bedrijfsvoertuigen (37, + 48,6%) en vier mobiele machines, één, + 300%).    

Bijna twee van de vijf gestolen voertuigen wordt teruggevonden

Van de 18.712 gestolen motorvoertuigen in de eerste elf  maanden van dit jaar werden er 7.383 teruggevonden, oftewel 39% . Het vaakst werden ontvreemde zware bedrijfsvoertuigen bij de rechtmatige eigenaar teruggebracht (55%), gevolgd door personenauto’s t/m drie jaar oud (47%) en  oudere personenauto’s, lichte bedrijfsvoertuigen en opleggers (allen 46%). Het terugvindpercentage bij bromfietsen was gelijk aan het gemiddelde (39%), terwijl er van de  vier gestolen mobiele machines er niet één werd teruggevonden.

Minder dan gemiddeld scoorden Motorvoertuigen met beperkte snelheid (11%), land- en bosbouwtrekkers   (14%), caravans (16%), land- of bosbouwaanhwagens (17%), aanhangwagens (22%) en motorfíetsen (23%).   

Geplaatst op 01-12-2023

Voertuigclassificatie Gestolen Teruggevonden Percentage
Personenauto 0 t/m 3 jaar 1.064 496 47%
Personenauto 4 jaar en ouder 4.374 2.032 46%
Bedrijfsvoertuigen zwaar (>3500) 55 30 55%
Bedrijfsvoertuigen licht ( <= 3500) 1.369 635 46%
Bromfiets 9.411 3.639 39%
Motorfiets 1.768 400 23%
Aanhangers 364 79 22%
Caravans 61 10 16%
Bus
Oplegger 93 43 46%
Land- of bosbouwtrekker 73 10 14%
Land- of bosbouwaanhwagen 6 1 17%
Mobiele machine 4 0 0%
Motorrijtuig met beperkte snelheid 70 8 11%
Totalen 18.712 7.383 39%