De Letselschade Raadsdag 2023 in teken van ‘Verbinden, Vertrouwen en Versneld Vooruit


De Letselschade Raad organiseert op donderdag 23 november a.s. zijn Raadsdag, waar dit jaar centraal staat hoe wij door verbinding en in vertrouwen met elkaar de letselschaderegeling vooruit kunnen brengen, daarmee de kwaliteit van de het letselschaderegelingsproces kunnen verhogen en kunnen laten aansluiten bij de behoeftes van het slachtoffer.

Chris Breedveld zal, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van De Letselschade Raad, de aftrap geven voor deze dag. Vervolgens praten diverse projectgroepleden u bij over de diverse lopende projecten bij De Letselschade Raad tijdens een ‘Rondje langs de velden’.

Diederik Wachter, voorzitter van de Normcommissie Nationaal Keurmerk Letselschade, geeft zijn frisse blik op de letselschadebranche: ‘Gaan wij vooruit?’

Tijdens een ronde parallelsessies wordt een aantal onderwerpen verder uitgediept. Aandacht is er voor de Gedragscode Behandeling Letselschade, het Nationaal Keurmerk Letselschade, de Handreiking Zorgschade, ‘Houding en gedrag’ en de ‘Jonge(re) generatie’.

Tot slot neemt Marco Speelmans een ieder mee naar ‘De Toeslagenaffaire – een oplossingsrichting vanuit letselschadeperspectief’ en proosten we ter afsluiting op een mooie toekomst.

Programma:

  • – 10.30 uur Ontvangst + netwerkgelegenheid

10.30 – 10.45 uur Opening door dagvoorzitter Remco Heeremans, directeur De Letselschade Raad

10.45 – 11.00 uur Welkomstwoord Chris Breedveld, voorzitter De Letselschade Raad

11.00 – 11.20 uur Feestelijk intermezzo

11.20 – 12.30 uur Rondje langs de velden

Sprekers:

 • Normering: Rianka Rijnhout, voorzitter Werkgroep Normering

• Kamer Langlopende Letselschadezaken: Geertruid van Wassenaer, lid Kamer LLZ

• Mediation: August Van, voorzitter werkgroep mediation

• Herstelbemiddeling: Nathalie de La Cousine, directeur Perspectief Herstelbemiddeling

  • GOMA 2022: Irene Heikens, lid Projectgroep GOMA 2.0

• Handreiking Zorgschade: Linda Renders, voorzitter stuur- en werkgroep Zorgschade

12.30 – 13.30 uur Lunchpauze

13.30 – 14.15 uur After-Lunch-liaison

14.15 – 14.45 uur Blik op de branche Diederik Wachter, voorzitter Normcommissie NKL

14.45 – 15.45 uur Parallelsessies

• De Gedragscode Behandeling Letselschade: van revolutie naar evolutie? Marco Speelmans, Business Manager Personenschade Aegon De Gedragscode Behandeling Letselschade draagt bij aan een soepel, respectvol en transparant verloop van de schadebehandeling en -regeling, met als doel onnodige belasting van het slachtoffer te voorkomen. Toch blijkt uit ervaring en wetenschappelijk onderzoek dat de letselschadebehandeling lang kan duren, hetgeen tot ergernis van slachtoffers leidt. Is het mogelijk met elkaar de ‘slachtofferreis’ te verkorten door de Gedragscode Behandeling Letselschade te herzien? Dit met gebruikmaking van High Trust voorstellen en rekening houdend met NKL (GBL)normen incl. audits en daarnaast met de wettelijke verankering van de GBL in het verschiet?

• Nationaal Keurmerk: Samen(werken) naar meer herkenbaarheid Gert-Jan Mijnen, Senior Manager Personenschade Nationale Nederlanden Met de oprichting van het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) heeft de letselschadebranche de gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich genomen om met één herkenbaar label overheid en samenleving te overtuigen dat het kwaliteitskeurmerk is van dienstverleners in de sector; dat zij gezamenlijk staan voor kwaliteit van dienstverlening voor benadeelden van letselschade. Ruim 3 jaar na de instelling van het NKL formuleren wij graag met elkaar hoe wij het NKL nog verder kunnen brengen in herkenbaarheid!

• Houding en gedrag: in gesprek over respect en vertrouwen Mr Annemiek van Reenen-ten Kate, directeur Hofmans Letselschade In de reglementen van het Nationaal Keurmerk Letselschade is aandacht voor ‘houding en gedrag’ van partijen in de letselschadebranche. Het uitgangspunt daarbij is dat partijen respectvol met elkaar omgaan en met elkaar zorgen voor een constructieve samenwerking, waarbij oplossingen worden aangedragen en verharding wordt voorkomen. Wat zijn uw ervaringen? Hoe kunnen we concreter invulling geven aan dit onderdeel van de reglementen?

• De Handreiking Zorgschade – leden van de werkgroep Zorgschade nemen u mee Linda Renders, directeur Trivium Advies In 2017 is de huidige Handreiking Zorgschade tot stand gekomen. Deze Handreiking is hét voorbeeld van zelfregulering: een consultatievoorstel vanuit het Ministerie is niet uitgemond in een langdurig wetgevingstraject met weinig tot geen bewegingsruimte binnen de uiteindelijke wet, maar is opgepakt door de letselschadebranche die een document tot stand heeft gebracht waar het slachtoffer die langdurige (of zelfs permanente) zorg nodig heeft, baat bij heeft. Nu, 5 jaar later, blijkt uit ervaring met en evaluatie van de Handreiking én uit feedback op de Financiële Paragraaf, dat de Handreiking Zorgschade op een aantal punten geactualiseerd en verduidelijkt moet worden. Dit ten behoeve van het slachtoffer en de overige betrokken partijen. Tijdens de Raadsdag wordt een inkijkje gegeven in het traject naar de vernieuwde Handreiking Zorgschade. In deze parallelsessie zal, aan de hand van een casus, met een panel bestaande uit een aantal leden van de werkgroep Zorgschade, onder leiding van Melissa de Groot, in gesprek worden gegaan over de voorgenomen wijzigingen van de Handreiking Zorgschade. Met de uitkomsten daarvan en bijbehorende discussies zal door de werkgroep verder worden gewerkt aan de afronding van het conceptvoorstel van de vernieuwde Handreiking Zorgschade.

• De jonge generatie: hoe kan de letselschadebranche deze jonge generatie binden en blijven boeien? John Peerbolte, directeur GRM letselschade experts De vergrijzing zet door, ook in de letselschadebranche. De aantallen letselschadezaken blijven echter onverminderd hoog. Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat jongeren zich meer in deze branche gaan bewegen/begeven? Wat brengen zij waar de branche verder mee kan komen? Hoe kan de branche deze jongeren aan zich binden en de jongeren meer deel uit laten maken van de diverse gremia als commissies, project- en werkgroepen. Tijdens deze sessie kun je meedenken hoe de letselschadebranche de inzet van de jonge generatie kan vergroten en een meer duurzame relatie met hen kan uitbouwen.

15.45 – 16.15 uur Toeslagenaffaire: een oplossingsrichting vanuit letselschadeperspectief Marco Speelmans, Business Manager Personenschade Aegon

16.15 – 16.45 uur De Letselschade Raad: proosten op de toekomst! Xandra Derks, een bruisende Italiaanse tante met een prikkelend verhaal.

16.45 – 17.00 uur Afsluiting Victor Geskes, bestuurslid De Letselschade Raad