Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

In vergelijking met het verzuimpercentage over het derde kwartaal van 2022 (7,37) is het verzuim met 6,4% gedaald naar 6,9 in 2023. In het eerste kwartaal was er sprake van een daling van maar liefst 11%, gevolgd door een daling van ruim 7%in het tweede kwartaal.

In bijna alle duurklassen, van kort tot lang, daalde het verzuim. Kortdurend verzuim is met maar liefst 31% gedaald, van 1,22% naar 0,84%. Alleen extra lang verzuim (langer dan 365 dagen) vertoont een stijging van 12% naar 1,25%.

“We zijn ontzettend blij dat de dalende trend in verzuim onder zorgmedewerkers doorzet”, aldus Danijela Budimir, directeur bedrijfsvoering van Vernet. “Op de eerste plaats voor de medewerkers. Minder verzuim betekent immers dat het beter gaat met hen. Dit is ook goed nieuws voor zorgorganisaties. Zij kunnen hun medewerkers meer inzetten en hebben daarnaast ook lagere verzuimkosten.”