CED presenteert op 25 juni a.s. haar Trendrapport Property 2019CED presenteert op dinsdag 25 juni a.s. haar nieuwste uitgave van het Trendrapport Property 2019. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst van 14.30 tot 17.30 uur in Sugar City in Halfweg.  

In een toelichting schrijft CED: “Verzekeraars staan voor complexe uitdagingen rond klanttevredenheidseisen, duurzaam herstel en klimaatverandering. Vooral klimaatverandering is een urgent thema: hoe anticipeer je als verzekeraar op toenemende schade als gevolg van hittestress, extreme regenval en storm? En hoe houd je als verzekeraar de balans tussen klantbeleving en kostenbeheersing?”

Presenatie trendrapport en gastsprekers

Tijdens het event zal CED haar nieuwste Trendrapport lanceren. Hierin geeft CED haar visie op de Propertymarkt gebaseerd op uitgebreid data-onderzoek. “We delen schadestatistieken, constateren trends, adresseren de relevante thema’s en gaan dieper in op klimaatbestendig verzekeren. Het Trendrapport ‘Property’ is een absolute must have voor iedereen die actief is in de brandverzekeringsmarkt.”

Sabrina Helmyr, programmamanager klimaatadaptatie bij Arcadis en Geeke Feiter – van Heuvelen, algemeen directeur van het Centrum Veilig Wonen in Groningen zullen tijdens dit event de aanwezigen meenemen in de ontwikkelingen op het gebied van klimaatbestendigheid en de aanpak van calamiteitenbestrijding.