Canada: Schaderaming orkaan Fiona met 800 miljoen dollar grootste weergerelateerde calamiteit uit de historie

 Orkaan Fiona heeft volgens Catastrophe Indices and Quantification Inc. (CatIQ) nu meer dan 800 miljoen dollar aan verzekerde schade veroorzaakt in Canada. De eerste schatting van CatIQ in oktober 2022 was 660 miljoen dollar. 

  Orkaan Fiona is nu de zevende catastrofe in de geschiedenis van Canada in termen van verzekerde schade. Het blijft de duurste extreme weergerelateerde calamiteit die ooit in Atlantisch Canada is zijn geregistreerd. Met 4 miljard dollar aan verzekerde schade is de brand in Fort McMurray in 2016 de ergste ramp in de Canadese geschiedenis. 

 Orkaan Fiona kwam voor het eerst aan land in Atlantisch Canada op 24 september 2022, met maximale windstoten van meer dan 100 km/u in Atlantisch Canada en het oosten van Quebec. De schade omvatte een tragisch verlies aan mensenlevens, stortregens, grote golven, stormvloeden, omgevallen bomen en wijdverspreide stroomuitval. 

Volgens een bericht van het Insurance Bureau of Canada (IBC)  is het grootste deel van de stijging van de verzekerde schade te wijten aan claims voor persoonlijke eigendommen. “Veel getroffen bewoners bevonden zich echter in gebieden met een hoog overstromingsrisico en in overstromingsgebieden waar in het algemeen geen overstromingsverzekering beschikbaar is.”Schaderamingen in deze risicogebieden zijn niet opgenomen in het totaal van de verzekerde schade, merkt IBC op. “Als gevolg daarvan wordt verwacht dat de kosten van deze gebeurtenissen voor alle overheidsinstanties in de miljarden dollars zullen lopen als de infrastructuur en de financiële hulp aan onverzekerde inwoners worden meegerekend. 

Het is “duidelijk dat een groot deel van de kosten voor deze ramp door de overheid zal worden gedragen”, aldus Amanda Dean, vicepresident Atlantic Canada bij IBC.”Nu we de toenemende gevolgen van klimaatverandering blijven zien, is het duidelijk dat er veel meer moet worden gedaan om onze weerbaarheid tegen deze risico’s te vergroten en een cultuur van paraatheid op te bouwen,” zei Dean. “Dit omvat investeringen in nieuwe infrastructuur om de impact van overstromingen en branden op gemeenschappen te verminderen, evenals retrofitprogramma’s die gericht zijn op veerkracht, verbeterde bouwvoorschriften, betere ruimtelijke ordening en, in toenemende mate, het creëren van prikkels om de ontwikkeling van huizen en bedrijven weg te halen uit gebieden met het hoogste risico.” 

Zoals IBC opmerkt, zijn de verzekeringsclaims als gevolg van zwaar weer de afgelopen 15 jaar meer dan verviervoudigd. “De nieuwe norm voor jaarlijkse verzekerde catastrofale schades in Canada is 2 miljard dollar – waarvan het grootste deel te wijten is aan watergerelateerde schade. Ter vergelijking: in de 15 jaar tussen 1983 en 2008 betaalden Canadese verzekeraars gemiddeld ongeveer 422 miljoen dollar per jaar aan verliezen in verband met zwaar weer.”