Brief Tweede Kamer van Slachtofferhulp Nederland, Verbond en LSA over fiscale behandeling letselschadevergoedingen


Slachtofferhulp Nederland, Verbond van Verzekeraars en de LSA hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan de Vaste Commissies voor Financien en Justitie & Veiligheid. Daarmee willen zij het pleidooi ondersteunen van de eerdere motie Leijten/Lodders die breed werd aangenomen door de Tweede Kamer. In die motie is aandacht gevraagd voor de positie van slachtoffers, daar waar het gaat om de fiscale behandeling van letselschadevergoedingen.

Verder is de regering onder meer verzocht om na gaan op welke wijze letselschadevergoedingen buiten de vermogensbelasting gehouden zouden kunnen worden en de uitvoerbaarheid door de Belastingdienst in kaart te brengen. 

Voor de volledige tekst van de brief wordt verwezen naar de bijlage. De brief zal worden meegenomen in de volgende procedurevergadering van de commissies op 13 maart 2019.