Benoemingen bij het IAS/ISBGEmiel Rolink wordt per 1 januari de nieuwe directeur van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) en het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG). Per dezelfde datum treedt Hugo Schouwink aan als voorzitter van het bestuur van beide stichtingen.

Emiel Rolink is op dit moment directeur van de Long Alliantie Nederland en heeft zich in die hoedanigheid sterk gemaakt voor meer aandacht voor beroepsziekten door het werken met gevaarlijke stoffen alsmede voor betere preventie en zorg. Hij zegt over de nieuwe functie: ‘De betrokkenheid van het IAS en het ISBG bij de slachtoffers en de servicegerichtheid spreken mij aan. Ik geloof in de kracht van het poldermodel. Samen kunnen we de erkenning van mensen met een beroepsziekte verder vormgeven.‘ Emiel Rolink volgt Jan Warning op die per 1 januari 2024 met pensioen gaat.

Hugo Schouwink is longarts in Enschede en is in die hoedanigheid nauw betrokken geweest bij de gevolgen die een beroepsziekte kan hebben. In 2002 is hij gepromoveerd op mesothelioom (asbestkanker). Over zijn nieuwe rol merkt hij op: ‘Ik ben al meer dan tien jaar bestuurslid van het IAS en weet uit de praktijk hoe slachtoffers met een beroepsziekte worden geholpen. Het verheugt mij in de nieuwe rol een verdere bijdrage te kunnen leveren aan dit mooie werk.’ Hugo Schouwink neemt de voorzittershamer over van Rob van der Heijden. 

Het IAS is in 2000 opgericht om de Sociale Verzekeringsbank te adviseren over tegemoetkomingen van de overheid aan asbestslachtoffers. Ook treedt het IAS op als bemiddelaar tussen het slachtoffer en een (ex-)werkgever of diens verzekeraar over een schadevergoeding. De werkzaamheden van het IAS vinden plaats binnen een convenant dat sociale partners, verzekeraars en patiëntenorganisaties hebben afgesloten met de overheid. Jaarlijks melden zich meer dan zeshonderd slachtoffers bij het IAS.

Bij het ISBG kunnen patiënten zich melden met een ernstige beroepsziekte door gevaarlijke stoffen. Deze beroepsziekte moet zijn opgenomen op de lijst van de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). De TSB-regeling is dit jaar van kracht geworden en geldt op dit moment voor drie beroepsziekten. Tot nu hebben zich ongeveer vierhonderd mensen gemeld. De lijst beroepsziekten zal in de toekomst worden uitgebreid.