België: Sterke daling aantal verkeersdoden in de eerste zes maanden van het jaar; laagste aantal op coronajaren na

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute op basis van cijfers van de Federale politie is het aantal verkeersdoden met 21% gedaald in België  in de eerste zes maanden van het jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar waren er 287 personen die om het leven kwamen, nu nog 227. De covid-jaren buiten beschouwing gelaten, is dat het laagste aantal ooit. Het is positief om vast te stellen dat ook eindelijk het aantal ongevallen met een elektrische step daalt (-18%). Daarentegen werd er wel een grote stijging van het aantal doden tijdens weeknachten geregistreerd. Het aantal doden is verdubbeld tijdens die momenten.

Tijdens de eerste zes maanden van het jaar is het aantal verkeersdoden in ons land met 21% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (ofwel 227 doden ten opzichte van 287 vorig jaar). Buiten het covid-jaar 2021 waren er nog nooit zo weinig verkeersdoden in de eerste zes maanden van een jaar. “Dit is dus een gunstige tendens. Toch sterven nog elke week gemiddeld negen mensen op onze wegen, wat natuurlijk veel te veel blijft”, aldus Vias Institute.

Ook het aantal letselongevallen is lichtjes gedaald (van 18.577 naar 17.944, ofwel een daling van 3%). Het aantal gewonden nam af met 4% (van 22.495 naar 21.594). Alle indicatoren vertonen dus een positieve tendens.

Evolutie 2022-2023 van het aantal letselongevallen en slachtoffers tijdens de eerste 6 maanden

    1ste semester 2022   1ste semester 2023 Evolutie 2022-2023  (aantallen) Evolutie 2022-2023 (%)
Letselongevallen 18.577 17.944 – 633 – 3%
Totaal aantal slachtoffers 22.782 21.821 – 961 – 4%
Doden 287 227 -60 -21%
Gewonden 22.495 21.594 -901 -4%

 Gegevensbron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL – Infografie: Vias institute

Daling in alle gewesten

In Wallonië daalde het aantal verkeersdoden het sterkst, van 133 naar 100 (-25%), in Vlaanderen was de daling iets minder groot (van 142 naar 122, ofwel -14%). In Brussel werden vijf  doden in de eerste zes maanden van dit jaar gemeld, ten opzichte van 12 vorig jaar in die periode.

Het aantal letselongevallen daalde het meest in Brussel (van 2081 naar 1898 ongevallen, ofwel – 9%). In Vlaanderen (van 11.547 naar 11.230 ongevallen, ofwel -3%) en Wallonië (van 4949 naar 4816 ongevallen, ofwel -3%) was de daling minder uitgesproken.

Het aantal doden daalt in elke Vlaamse provincie, behalve in Vlaams-Brabant (van 14 naar 18 doden). In Limburg (van 24 naar 18 doden), West-Vlaanderen (van 36 naar 28), Oost-Vlaanderen (van 31 naar 28) en Antwerpen (van 37 naar 30) werd wel  een daling vastgesteld.

Tendensen volgens het type weggebruiker.

Aantal doden in ongevallen met bestelwagens blijft hoog: Op nationaal vlak daalt het aantal verkeersdoden voor bijna alle categorieën. Toch valt op dat het aantal dodelijke ongevallen waarbij een bestelwagen betrokken is, hoog blijft (29 doden in het eerste semester 2023 ten opzichte van 28 in 2022). Het blijvende succes van e-commerce speelt daarin mogelijk een rol.

Het aantal fietsdoden daalde wel stevig van 54 naar 37: Een eerder verontrustende tendens is dat aantal doden tijdens weeknachten verdubbeld is (35 doden in  het 1ste semester van 2023 ten opzichte van 18 doden vorig jaar tijdens dezelfde periode). Meer dan een derde van die doden vonden plaats  in de nacht van donderdag op vrijdag. Dat is een moment waar sommige mensen al feest gaan vieren;

Het aantal letselongevallen met e-steps eindelijk gedaald: Bijna voor alle types weggebruikers daalt het aantal letselongevallen, enkel voor de voetgangers (2116 ongevallen dit jaar ten opzichte van 2103 in 2022) en de bromfietsen (1954 ongevallen in 2023 en exact evenveel en 2022) is er geen verbetering. 

De meest gunstige tendens stellen we vast bij het aantal ongevallen met elektrische steps. Vias ziet  een daling met 18%. Iets meer dan een jaar geleden zijn de regels verstrengd en mogelijk begint die verstrenging zich nu te vertalen in minder ongevallen. 

Conclusie

De resultaten van de verkeersveiligheidsbarometer voor de eerste 6 maanden van het jaar tonen een gunstige evolutie van de verkeersveiligheid in ons land. De twee covid-jaren buiten beschouwing gelaten was het aantal verkeersdoden op nationaal vlak nooit zo laag in ons land in de eerste 6 maanden van het jaar. In vergelijking met 10 jaar geleden is er een daling met 35% van het aantal verkeersdoden. Toch blijft het aantal verkeersdoden te hoog. Nog elke week komen gemiddeld 9 personen om in het verkeer in ons land. 

Bij de gunstige tendensen valt vooral de daling van het aantal ongevallen met e-steps op. Die ongevallen stegen de laatste jaren zeer fors. De maatregelen die reeds genomen worden vorig jaar lijken nu een positief effect te hebben. Toch is er volgens het instituut geen reden tot euforie, de gunstige tendens moet zich ook in de komende maanden en jaren verderzetten. 

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: “Deze resultaten zijn eerder bemoedigend, hoewel er nog veel werk aan de winkel is en elk ongeval er één te veel is. Het lijkt erop dat de maatregelen over de e-steps zich nu vertalen in positieve cijfers, maar het blijft duidelijk een grote zorg. Het is essentieel om doeltreffende maatregelen te blijven nemen: er staan mensenlevens op het spel. Als federaal minister van Mobiliteit blijf ik werken aan verschillende maatregelen, waaronder een hervorming van de Wegcode om een beter evenwicht te vinden tussen alle weggebruikers en een efficiënter systeem om recidivisten met gevaarlijk rijgedrag te bestrijden.”

U kan de hele barometer raadplegen: ia https://www.vias.be/nl/onderzoek/verkeersveiligheidsbarometer/