BELFOR organiseerde voor relaties interessant werkbezoek aan BELFOR DeHaDe in Duitsland

Een 15-tal Nederlandse relaties van BELFOR & BELFOR Technology uit de verzekerings- en expertisesector hebben onlangs tijdens een werkbezoek een interessant kijkje kunnen nemen achter de schermen  bij BELFOR DeHaDe in Hamm Duitsland. Dit innovatieve bedrijfsonderdeel van het wereldwijd actieve reconditionerings- en schadeherstelbedrijf heeft  zich in de 45 jaar van zijn  bestaan  ontwikkeld tot een specialist op het gebied van  de renovatie en reparatie van machines en installaties.

De gasten, werkzaam bij MS Amlin, DSV, Lengkeek, Sedgwick en Woodgate & Clark, kregen  na de  ontvangst met lunch een uitgebreid programma voorgeschoteld. Zo gaf Managing Director Dr Alexander Galloy een uitgebreide uiteenzetting over het bedrijf en het brede palet van diensten dat wordt geboden aan bedrijven alsmede de vele  voordelen ervan in tijd en geld.  BELFOR DeHaDe heeft momenteel vier vestigingen: naast Hamm zijn dat Berlijn, München en Stuttgart. Daar komt in  oktober van dit jaar een vijfde vestiging bij (in Frankenthal bij Ludwigshafen ), terwijl voor 2023 en 2024 een verdere expansie op het programma staan. BELFOR DeHaDe telt momenteel ruim 90 medewerkers, een aantal dat het bedrijf ondanks de ook in Duitsland momenteel krappe arbeidsmarkt de komende jaren verder wil  uitbreiden.

Alexander Galloy

Galloy liet in zijn interessante uiteenzetting vervolgens het brede palet van werkzaamheden van BELFOR DeHaDe zien, die volgens hem zijn onder te verdelen in vijf hoofdgroepen. Het herstellen van machines na fouten en storingen vormt de hoofdmoot, maar daarnaast verzorgt BELFOR DeHaDe ook het reguliere onderhoud in opdracht van industriële klanten en houdt het zich bezig met het auditen en meten van machines. Ook biedt het bedrijf services op het gebied van automation & robotics,  waaronder het verzorgen van het bieden van backups en herstel van data na brand- of  waterschade,  en het leveren van vervangende onderdelen. Dat kunnen zowel  conventioneel gefabriceerde onderdelen  zijn dan wel via 3D-printing gemaakte spare parts.  Het dienstenpalet wordt gecompleteerd met het volledig herstellen van machines naar de situatie van vóór  de calamiteit die volledig voldoen aan de gevraagde veiligheidseisen en draagt BELFOR DeHaDe desgewenst zorg voor het verpakken en vervoeren  van grote machines.

 Het herproduceren en het vervangen van spare parts door BELFOR DeHaDe is  goed bekend en worden algemeen geaccepteerd. Niet in de laatste plaats door de gerealiseerde resultaten na herstel. Ook de huidige lange levertijd van vervangende onderdelen werkt de voorkeur voor professioneel schadeherstel in de hand”, aldus BELFOR DeHaDe’s managing director,  volgens wie de levertijd vóór corona gemiddeld één week bedroeg en erna maar liefst 16 weken.

Aansluitend kregen  de deelnemers verdeeld in twee groepen een rondleiding door de werkplaats en fabriekshal, waarbij onder meer demonstraties werden gegeven van het meten en kalibreren en van 3D-printing. Ook kon een kijkje worden genomen in de zeer geavanceerde mobiele werkunit die kan worden ingezet bij grote projecten op de schadelocatie. Vervolgens presenteerde projectmanager Florian Meier aan de hand van een aantal voorbeeldcases de werkwijze en aanpak van BELFOR DeHaDe, wat de deelnemers een indicatie gaf van de mogelijkheden en voordelen van het schadeherstel van machines, zowel financieel als technisch. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijk diner.