Bedrijven kunnen nog altijd ongestraft ernstige arbeidsongevallen verzwijgen voor de Nederlandse Arbeidsinspectie

Bedrijven kunnen nog altijd ongestraft ernstige arbeidsongevallen verzwijgen voor de Nederlandse Arbeidsinspectie, ook al staan er forse boetes op het niet of niet tijdig melden van een ongeval, meldt Tubantia.

Het is verplicht om een bedrijfsongeval met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of blijvend letsel te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Werkgevers die een ongeval niet melden, ontlopen echter een controle en vaak ook boete van de inspectie. Het niet melden is strafbaar, maar heeft zelden consequenties voor bedrijven.

Zo blijkt dat in 2020 door de Arbeidsinspectie landelijk 132 boetes zijn opgelegd voor het niet of niet tijdig melden van een arbeidsongeval. Deze boetes kunnen ook betrekking hebben op zaken van voor 2020. „Alleen al in Twente lijken er in het afgelopen jaar en even daarvoor 24 meldingsplichtige arbeidsongevallen niet te zijn gemeld”, zegt FNV Regiobestuurder Hans Hupkes. Dat blijkt uit een enquête die onder Twentse leden van FNV is uitgezet. „In totaal werden volgens de respondenten 78 meldingsplichtige ongevallen niet gemeld.” Daar zitten ook oudere voorvallen tussen.

Topje ijsberg

Hoewel er geen statistische waarde aan de uitkomsten kan worden ontleend, zeggen de signalen die FNV heeft ontvangen iets over de omvang van het probleem. Hupkes: „Met deze enquête hebben we hooguit 20% van de werkenden in de regio bereikt. Als je bedenkt dat er ook nog eens 35 arbeidsmarktregio’s zijn, is dit dus nog maar het topje van de ijsberg.”

In totaal telden de 132 opgelegde boetes een bedrag van 183.500 euro, gemiddeld nog geen 1.400 euro. Elizabeth Palandeng, woordvoerster van de Arbeidsinspectie, laat weten dat het volledig van de situatie afhangt hoe hoog een boete kan oplopen. „Voor het niet of niet tijdig melden kan het oplopen tot 50.000 euro.” Hupkes is er niet van onder de indruk. „Dit zijn geen bedragen waar bedrijven van schrikken. Het niet melden is deels onwetendheid, maar er zit ook moedwilligheid tussen. Dan heeft dit echt geen corrigerende werking.”

’ 

Bron Tubantia