Bedrijfstak neemt op gepaste wijze van terugtredende Salvage-directeur Brenda Reinders

Na een dienstverband van 31 jaar treedt Brenda Reinders terug als directeur van de Stichting Salvage. Vanwege haar enorme verdiensten voor de stichting, die na een calamiteit namens de Nederlandse brandverzekeraars optreedt, persoonlijke hulp biedt en schade beperkt, een receptie aangeboden. Salvagecoördinatoren en relaties  bij verzekeraars, brandweer, expertisebureaus, reconditioneringsbedrijven, hulpverlenings- en (semi) organisaties waren in groten getale naar de Green Village in Nieuwegein  afgereisd om de afscheidsbijeenkomst bij te wonen.

Zij kregen onder meer een programma voorgeschoteld  waarin Marco van den Berg, adviseur gevaarlijke stoffen,  een presentatie verzorgde en waarin hij in woord en beeld – enkele treffende beelden – de aanwezigen kennis liet maken met de nieuwe risico’s die verbonden zijn aan de al volop in gang zijnde energietransitie. Daarna vertelde Jaap de Groot, voormalig directeur van de Verzekeraars Hulp Dienst, op humoristische wijze over de beginperiode van Salvage   en de samenwerking met Brenda Reinders.

Aansluitend liet voorzitter Richard Oets van de Stichting Salvage de ontwikkeling van de Stichting Salvage de revue passeren, waaronder de explosieve groei van het aantal Salvagemeldingen, de uitbreiding van het werkgebied (na brand, ook storm-, water en asbestschades en de rol bij de Rampencoördinatie) en last but not least de hoge waardering van gedupeerden: een 9. Verdiensten die volgens hem mede zijn toe te schrijven aan de bezielende en daadkrachtige aanpak van Brenda Reinders en haar relatief kleine team (6,5 FTE).   

Haar opvolger Johan van den Berg prees haar kennis van zak en persoonlijke aandacht voor de coördinatoren. Om haar naam permanent aan de organisatie te blijven verbinden heeft de  Stichting Salvage, heeft een zilveren speld laten vervaardigen voor personen die zich 25 jaar of meer hebben ingezet voor ‘Salvage’: de Brenda Reinders Salvage Insigne. Van den Berg speldde het eerste exemplaar bij de naamgever op (zie elders deze nieuwsbrief).

In een afsluitend dankwoord bedankte Brenda Reinders eenieder voor de prettige en constructieve samenwerking en in het bijzonder de salvagecoördinatoren, bestuur en de medewerkers. “We doen het met z’n allen.”