Aantal ingeschreven in NIVRE-Register blijft toenemen; 16 nieuwe inschrijvingen in afgelopen weken

Het aantal ingeschrevenen in het NIVRE-Register NIVRE blijft gestaag groeien. Tussen 26 oktober en 15 november jl. is het aantal inschrijvingen in het NIVRE-Register met 16 personen verder toegenomen. aarmee komt het totaal aantal nieuwe inschrijvingen in het NIVRE-Register dit jaar tot dusver op 266.

 De Branchegroep Personenschade is goed voor de helft van de nieuwe aanwas (8), gevolgd door de Branche Brand met drie nieuwe inschrijvingen. Daarnaast verwelkomden de Branchegroepen Agrarisch, ATV, Fraudecoördinatoren en Toedrachtonderzoek elk één nieuwe ingeschrevene.

De acht nieuwe ingeschrevenen bij de Branchegroep Personenschade zijn Eveline Bredius, Verona Fernhout, Karin Heijmans – van der Heijden, Luna Nichelle Frieser, Arjen Spelt , Sevval Tan-Kandemir, Lizette de Visser en Younes El Yaakoubi.

 Daarnaast is de Branchegroep uitgebreid met drie nieuwe ingeschrevenen in het NIVRE-Register:  Edwin Harink, Hicham B’Lyou en Paul Verhoof. De vijf overige nieuw inschrevenen zijn   Robbert Damman (kandidaat Motorvoertuigen), Daniëlle van Dijck (Fraudecoördinator),  Danny Klaassen (kandidaat ATV) ,  Alet Kooi (Agrarisch) en Anita van Wilgen (kandidaat Toedrachtonderzoek)