Oskar van de Weijer benoemd tot partner bij CMS; Annemieke Hazelhoff, Mariëlle de Blok en Gieneke van Nierop tot Counsel

CMS benoemt per 1 januari 2023 advocaat Annemieke Hazelhoff, kandidaat-notaris Mariëlle de Blok en kandidaat-notaris Gieneke van Nierop tot counsel en advocaat Oskar van de Weijer tot partner. Met deze benoemingen binnen verschillende praktijkgroepen versterkt CMS haar full-service dienstverlening.

Van de Weijer is vijf jaar werkzaam bij CMS, aanvankelijk als Senior Associate in Londen, later in Amsterdam en laatstelijk als advocaat.Eerder werkte hij als Senior Schadebehandelaar bij QBE in Londen en als advocaat bij Houthoff Buruma.

Managing partner Willem Hoorneman licht toe:  “Hazelhoff, Van Nierop, De Blok en Van de Weijer zijn vier uitzonderlijk getalenteerde juristen in hun vakgebied. Hun expertise draagt in bijzondere mate bij aan onze internationale dienstverlening waarbij we cliënten ondersteunen in betekenisvolle en toekomstbepalende zaken. De benoemingen van deze jonge generatie zijn tevens een erkenning voor hun grote toewijding.”

Oskar van de Weijer is advocaat binnen de praktijkgroep Litigation & Insurance. Hij heeft uitgebreide ervaring met (internationale) polisgeschillen en complexe aansprakelijkheidszaken en hij adviseert veel van de grootste wereldwijde verzekeraars en multinationals, maar ook bestuurders en andere partijen in de verzekeringssector. Van de Weijer is gespecialiseerd in dekking en aansprakelijkheid bij aansprakelijkheidsverzekeringen, zoals beroepsaansprakelijkheid, bouwgerelateerde aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en transactionele aansprakelijkheid (W&I).

Annemieke Hazelhoff is een homegrown talent met ruim twaalf jaar ervaring als advocaat binnen de praktijkgroep Competition & EU. In Nederland stuurt zij mede het Competition & EU team vanuit Amsterdam aan en internationaal staat zij aan het hoofd van de CMS Competition Associates. Zij wordt door cliënten gewaardeerd als een expert op het gebied van mededingingsrechtelijke onderwerpen zoals de toepassing van het kartelverbod, concentratietoezicht, en staatssteun en EU-rechtelijke onderwerpen zoals FDI en sancties. Hazelhoff adviseert cliënten uit diverse sectoren waaronder de mobility en energy sector en staat hen bij in procedures tegen en bij de Autoriteit Consument & Markt en de Europese Commissie.

Gieneke van Nierop is als kandidaat-notaris verbonden aan de praktijkgroep Corporate/M&A. Haar kennis en ervaring spitsen zich met name toe op het ondernemings- en rechtspersonenrecht. Van Nierop houdt zich bezig met overnames, herstructuringen, (grensoverschrijdende) fusies, splitsingen en omzettingen. Een specifiek aandachtsgebied betreft gereguleerde markten, waarbij zij adviseert over statuten, governance, governancecodes en structuren.

Mariëlle de Blok is als kandidaat-notaris werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate & Construction. Zij is gespecialiseerd in commerciële (internationale) vastgoedtransacties en projectontwikkeling. De Blok begeleidt cliënten bij het opstellen en beoordelen van (koop)overeenkomsten, notariële akten en het opzetten van complexe goederenrechtelijke structuren. Ze is gespecialiseerd in de vestiging van beperkte rechten ((onder)erfpacht, (onder)opstal, erfdienstbaarheden, hypotheekrechten) en splitsingen in appartementsrechten. Tot haar clientèle behoren (inter)nationale en beleggers, projectontwikkelaars, pensioenfondsen, overheidsinstanties, zorginstellingen en financiële instellingen.