AFM: Marktmonitor 2021 voor 7.000 adviseurs en bemiddelaars

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan sinds 15 februari de Marktmonitor voor 2021 invullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van...

Experian: Eén op de zestien kleine bedrijven wordt binnen nu en 1,5 jaar ...

Het risico op betalingsachterstanden zal toenemen en de kredietscores zullen de komende achttien maanden verslechteren. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek dat Experian heeft...

Willem Schrijver bij Aon aangesteld als Industry Director (new) Energy

Bij Aon Risk Solutions gaat maandag 1 maart a.s. Willem Schrijver aan de slag als Industry Director (new) Energy. Hij was sinds januari 2020...

Brits Verbond ABI ziet in sector aantal vrouwen in RvB’s en directies toenemen, “maar...

Er is vooruitgang geboekt in de verzekerings- en (langetermijn) spaarsector wat de vertegenwoordiging van vrouwen betreft op het hoogste niveau, zo blijkt...

Inkie Stoop neemt voorzittershamer NIS over van Annemiek van Reenen -ten Kate

Tijdens de jaarvergadering van het NIS op 4 maart a.s. zal Annemiek van Reenen- ten Kate (Hoffmans Letselschade) na negen jaar haar functie als...

Uitspraak Duits hooggerechtshof : ook na insolventie kunnen directies en bestuurders aanspraak...

Een recente uitspraak van het Duitse federale hooggerechtshof, het Bundesgerichtshof (BGH), dat een beslissing uit 2018 vernietigde, betekent dat directeuren...

Personenschade-expert Simone Scholing sluit zich aan bij medisch aansprakelijkheidsteam Vanderwal & Joosten

Per 1 mei a.s. treedt personenschade-expert Simone Scholing in dienst bij Vanderwal & Joosten. Op die datum sluit zij zich...

Aon benoemt Camiel Steinhart tot Broking Director

Camiel Steinhart maakt volgende maand de overstap naar Aon, waar hij de functie van Broking Director gaat vervullen. Hij komt over van...

Onderzoek RIMS: “Pandemie versterkt het riskmanagementbeleid van ondernemingen

Ongeveer 22% van de leden van d Amerikaanse riskmanagementorganisatie RIMS  meldt als gevolg van Covid-19 meer middelen beschikbaar te hebben gekregen voor Enterprise Risk Management...

Vitaliteitsmonitor Movir: Zelfstandigen willen veranderen, maar durven niet

Bijna de helft van de medisch en zakelijk professionals wil iets veranderen...