Studiegroep ruimtelijke inrichting landelijk gebied: “Dringende taak voor het nieuwe kabinet, anders zal de...

Er zijn ruimtelijke keuzes nodig voor het landelijk gebied. Hier ligt een dringende taak voor het nieuwe kabinet, anders zal de leefbaarheid...

DNB: Klimaatinvesteringen hebben een zet van het nieuwe kabinet nodig

Om een duurzame economische ontwikkeling te bevorderen, pleit DNB voor een opschaling van noodzakelijke klimaatinvesteringen. Het belangrijkste deel van de benodigde investeringen...

Komende vrijdag geen nieuwsbrief vanwege Hemelvaartweekend

Komende vrijdag verschijnt er geen nieuwsbrief vanwege het Hemelvaartweekend. De volgende nieuwsbrief verschijnt derhalve komende dinsdag. Het reguliere nieuws is, zoals gebruikelijk, wel te blijven...

Twee van de drie mkb-ers in zakelijke dienstverlening positief over toekomst

Hoewel ook kleine mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening vorig jaar zwaar zijn getroffen door corona, slaagden drie op de tien van deze...

Industrie verwacht zes procent meer te investeren in 2021

Ondernemers in de industrie verwachten in 2021 zes procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2020. De verwachte stijging komt deels...

ILT ziet risico’s voor bodem en grondwater bij aanleg van gesloten bodemenergiesystemen

Boorbedrijven houden bij de aanleg van bodemenergiesystemen onvoldoende rekening met de eisen die daaraan worden gesteld, waardoor...

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerst open voor grote bedrijven

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt vanaf maandag 10 mei 12.00 uur voor de eerste keer opengesteld voor grote bedrijven. Tot nu...

ADP: Vakantiegeld 2021 kleine tegenvaller voor modale inkomens

Veel werknemers die eind deze maand het vakantiegeld ontvangen, krijgen iets minder op hun rekening gestort in vergelijking...

Industrie verwacht zes procent meer te investeren in 2021

Ondernemers in de industrie verwachten in 2021 zes procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2020. De verwachte stijging komt deels...

Minister Dekker: Ouders meer aanspreken op voorkomen van strafbaar gedrag kinderen

De verantwoordelijkheid om jongeren op het rechte pad te...