Deltares over overstromingen Limburg: Niet alle wateroverlast is te voorkomen, maar kan door reeks...

“Er is geen absolute bescherming tegen wateroverlast: niet alle overlast valt te voorkomen. Wel kan door het nemen van een reeks aan maatregelen overlast...

1.468 mensen overleden aan COVID-19 in derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 zijn 1.468 mensen overleden aan COVID-19. Dat is vergelijkbaar met het tweede kwartaal, maar hoger dan in hetzelfde...

Economisch Instituut voor de Bouw ziet bouwsector op een keerpunt verkeren: nieuwbouwproductie daalt dit...

Na jaren van forse groei van zowel de productie als de werkgelegenheid moet de bouw zich opmaken voor krimp...

NIVRE houdt enquête grensoverschrijdend gedrag

NIVRE wil graag in kaart brengen in hoeverre haar geregistreerden te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag in hun werk. Uit de antwoorden van deze...

2022 derde jaar op rij met oversterfte

 In 2022 overleden 170.000 mensen. Dat waren er 14,500 (9,3%) meer dan verwacht. In iedere leeftijdsgroep was de sterfte hoger dan verwacht. Vooral in...

December 2022: afname aantal bestelauto’s in Europa met 18,1%, maar flinke toename in Nederland:...

In totaal zijn er in december in Europa 120.503 nieuwe bestelauto’s in het LCV (light commercial  vehicle)-segment geregistreerd, tegenover 126.924 in dezelfde maand van...

Handreiking Chauffeurshandboek 2023 gereed

Het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen. Dat is niet alleen in het belang van de chauffeur, maar voorkomt ook schade aan...

Circulariteit Nederlandse economie nauwelijks toegenomen

13 procent van de grondstoffen die in 2020 ingezet werden in de Nederlandse economie bestond uit hergebruikte materialen. Dit percentage is vrijwel hetzelfde als in...

Verzuim zorgsector bereikte recordhoogte in 2022

Het ziekteverzuim in de zorgsector was in 2022 hoger dan ooit tevoren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van verzuimdatabedrijf Vernet. Het verzuimpercentage over 2022...

Handreiking Chauffeurshandboek 2023 gereed

Het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen. Dat is niet alleen in het belang van de chauffeur, maar voorkomt ook schade aan...