Brommers steeds vaker gestolen

Het gaat niet goed met de diefstal van brommers en snorfietsen. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er bijna een...

Burghgraef van Tiel & Partners wint Echte Preventie Award 2019

Op dinsdag 9 april is voor de 4e keer de Echte Preventie Award uitgereikt. Deze Award, die jaarlijks uitgereikt wordt tijdens een...

Pieter van Vollenhoven: voeg alle inspecties samen

De tien bestaande overheidsinspecties moeten opgaan in een Nationale Veiligheidsinspectie. Die moet onafhankelijk, op afstand van de ministeries, inspecteren of de veiligheidsregels...

CED presenteert Trendrapport Property 2019: Het klimaat wordt steeds vaker bepalend voorde schadelast...

Afgelopen dinsdag 25 juni jl. presenteerde CED tijdens een groots event in voormalig suikerfabriek Sugar City haar nieuwste Trendrapport Property. Uit het rapport en de...

Commissie schadeafhandeling beroepsziekten van start

Gisteren kwam de commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten voor het eerst bijeen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wenst de commissie...

Stuwmeerregeling: drie miljoen uitgekeerd

Sinds de start van de Stuwmeerregeling  is er op 5.621 adressen een keuze gemaakt. Inmiddels zijn er 790 besluiten genomen, waarna er...

NN start campagne ‘Het Gesprek’ om Nederlanders te helpen te praten over taboes

Er zijn veel onbesproken taboes in Nederland. Praten over psychische klachten is het grootste taboe onder Nederlanders. 18% geeft aan hier zelfs niet over...

InbraakBarometer Interpolis voorspelt inbraakrisico in de buurt

Interpolis heeft een naar eigen zeggen ' uniek, zelflerend algoritme' ontwikkeld dat met input van verschillende openbare databronnen de dagelijkse kans...

Veel minder sterfgevallen door verbetering zorg traumacentrum ziekenhuis Tilburg

Verbetering van de zorgprocessen in het Traumacentrum van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg hebben geleid tot minder sterfgevallen van ongevalspatiënten. Dat...

In de peiling! Experiment OM en verzekeraars bij aanpak verzekeringsfraude is een goede zaak!

Deze week hebben het OM en verzekeraars een experiment gedaan bij de aanpak van verzekeringsfraude. Uniek hierbij is dat het dossier dat...