Veel huizenkopers niet bezig met overlijden partner: ‘Onnodig risico’

Ruim vier op de tien huizenbezitters zijn niet goed voorbereid op het overlijden van een partner. Ze zijn onvoldoende op de hoogte...

Onderzoek RIMS: “Pandemie versterkt het riskmanagementbeleid van ondernemingen

Ongeveer 22% van de leden van d Amerikaanse riskmanagementorganisatie RIMS  meldt als gevolg van Covid-19 meer middelen beschikbaar te hebben gekregen voor Enterprise Risk Management...

Betaalvereniging: jongeren bankieren veel onveiliger dan ouderen

Bankpasje ‘uitlenen’, nooit betalingen controleren en toestel- of pincode niet afschermen: jongeren tussen de 18 en...

Nieuwe versie richtlijn beoordeling brandwerendheid bestaande puiconstructies

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de ‘Richtlijn voor beoordeling mate van brandwerendheid bestaande puiconstructies’. Met deze richtlijn reikt het...

Vitaliteitsmonitor Movir: Zelfstandigen willen veranderen, maar durven niet

Bijna de helft van de medisch en zakelijk professionals wil iets veranderen op het gebied van zijn...

Herinspecties ILT bij GGD en commerciële teststraten

Uit inspecties in december 2020 bleek dat afval van corona testlocaties lang niet altijd goed...

Nieuwe versie richtlijn beoordeling brandwerendheid bestaande puiconstructies

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de ‘Richtlijn voor beoordeling mate van brandwerendheid bestaande puiconstructies’. Met deze richtlijn reikt het...

Krachtenbundeling Verbond en KNMI: schade voorkomen door vroege waarschuwing voor slecht weer

Schade voorkomen door zo vroeg mogelijk te waarschuwen voor de komst van slecht weer. Dit is de kern van de samenwerking tussen...

TKI Urban Energy coördineert onderzoek naar brandveiligheid en verzekerbaarheid van zonnepanelen op daken

Minister Van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat heeft de TKI Urban Energy opdracht gegeven factoren het onderzoek naar brandveiligheid en verzekerbaarheid van...