Een op drie werkenden onvoorzichtig met privacygevoelige informatie; 41% heeft onvoldoende kennis van AVG-wetgeving

Maar liefst 34% van de werkende Nederlanders deelt weleens privégegevens met derden. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.027 Nederlanders werkzaam...

DNB: Klimaatinvesteringen hebben een zet van het nieuwe kabinet nodig

Om een duurzame economische ontwikkeling te bevorderen, pleit DNB voor een opschaling van noodzakelijke klimaatinvesteringen. Het belangrijkste deel van de benodigde investeringen...

Bedrijven veranderden hun Risk Managementkoers na de pandemie 

Volgens een nieuw rapport van MetricStream veranderde bijna 58% van de riskmanagers hun riskmanagementaanpak om deze beter af te stemmen op de verandering in...

80 procent bedrijfsartsen tast in het duister bij werknemers met Long Covid

Bedrijfsartsen hebben grote moeite om werknemers met langdurige klachten na corona (Long Covid) goed te adviseren. Door een gebrek aan wetenschappelijke kennis...

NVAB: “Een belangrijk deel werknemers houdt echter maandenlang klachten en beperkingen”

 “De meeste mensen herstellen snel en goed van COVID-19. Een belangrijk deel houdt echter maandenlang klachten en beperkingen. Schattingen lopen op dit...

Britse opslagloodsen lopen groter risico op brand door hausse in e-commerce, waarschuwt Zurich

Zürich heeft opgeroepen tot een breder gebruik van sprinklers in magazijnen en opslagloodsen in het Verenigd Koninkrijk, waarbij de huidige overheidseisen worden beschreven als...

KPMG: Coronacrisis zet bedrijven aan tot meer transparantie in de toeleveringsketen

De coronacrisis dwingt steeds meer bedrijven na te denken over hun toeleveringsketen en de mogelijke verstoringen die hierin kunnen optreden....

ILT ziet risico’s voor bodem en grondwater bij aanleg van gesloten bodemenergiesystemen

Boorbedrijven houden bij de aanleg van bodemenergiesystemen onvoldoende rekening met de eisen die daaraan worden gesteld, waardoor...