In de peiling

Wat moet er gebeuren om behandel- en reactietermijnen in de GBL alsnog te halen?