AREPA, technische reconditionering en inspecties, organiseert op 12 maart a.s. om 09.00 uur een webinar met as titel Apparatuur met waterschade herstellen – Het is niet onmogelijk’.

Dit webinar heeft tot doel schade-experts, advocaten, en verzekeringsbeheerders kennis bij te brengen over de grondbeginselen van het herstellen van bedrijfsapparatuur die waterschade heeft opgelopen. De grondbeginselen van reconditionering van apparatuur worden beoordeeld om te dienen als grondslag voor het gesprek over het beperken van apparatuurschade en het tot een minimum beperken van de bedrijfsonderbreking nadat waterschade is opgetreden. Er worden casussen getoond over succesvol herstel na waterschade.

In dit seminar wordt in het bijzonder ingegaan op het onderzoeken van claims betreffende waterschade aan bedrijfsapparatuur en de beschikbare opties om de apparatuur te herstellen in de oorspronkelijke toestand van voor de schade.

Sprekers zijn Paul van BeekInternational Technical Director,  en Jesse van Leersum, Technical Operations Director