In één dag op de hoogte van:

 • Verschillende scenario’s en tactieken
 • Onderzoeksmethoden
 • Privacy en (medische) persoonsgegevens
 • Bewijsproblematiek
 • Moeilijk objectiveerbaar letsel
 • De rol van de medisch adviseur
 • Hoe oordeelt de rechter?
 • Welke gevolgen heeft de fraude?
 • Tips voor (voorbereiding) gerechtelijke procedure
 • Wat te doen als de verdenking onterecht is?

Met medewerking van:

Renate Dozy, Senior raadsheer, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Kemal Ertürk, Advocaat, Kennedy Van der Laan

Jasper Keizer, Advocaat, SAP Letselschade Advocaten

Goos Kroeze NIVRE-re, Teammanager Anti-fraude, Nationale Nederlanden

drs. Joachim Lok, Medisch adviseur

Petra Oskam, Advocaat, Kennedy Van der Laan

Saskia Phoelich – Pontier, Advocaat, NN Advocaten

Rene Pol, Manager Fraude Benelux, Allianz

prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde, Hoogleraar Verzekeringsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam (Verzekeringsinstituut)

Accreditatie:

NOvA: 5 PO-punten

NIVRE: 5 PE-punten

Deze studiedag (academisch niveau) is bestemd voor:

 • Juristen bij letselschadeverzekeraars
 • Overige juridisch adviseurs letselschade
 • Advocaten
 • Letselschadebehandelaars / regelaars
 • Toedrachtsonderzoekers
 • Schade-experts
 • Rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht
 • Fraudecoördinatoren
 • Onderzoekers integriteit

Meer informatie en inschrijven: www.kerckebosch.nl

 Hyperlink:

https://www.kerckebosch.nl/financien/fraude-de-letselschadepraktijk-e1564?utm_source=nieuwsbriefschadem&utm_medium=advertorialschadem&utm_campaign=fraudeletse