Risks

Allianz rapport over kunstmatige intelligentie wijst zowel op voordelen als risico’s van opkomst robots.

“Toepassingen gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI) zullen de kwetsbaarheid van bedrijven vergroten. Dit kan leiden tot grootschalige risico’s en bijkomende schades. Daarnaast wordt het bedrijfsleven geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van aansprakelijkheid wanneer de verantwoordelijkheid verschuift van de mens naar machines en fabrikanten. Er is een nieuw raamwerk nodig om de toename van door AI veroorzaakte schades te beheersen”. Deze statements zijn terug te vinden in het nieuwe rapport van verzekeraar Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) ‘The Rise of Artificial Intelligence: Future Outlook and Emerging Risk” . In het rapport worden zowel de voordelen als de nieuwe…

Insurance

Markt voor cyberverzekeringen in twee jaar verdubbeld naar 20 miljoen euro

De markt voor cyberverzekeringen is in de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld. Het premie-inkomen is van maximaal tien miljoen euro in 2015 gegroeid naar minimaal twintig miljoen in 2017. Dat blijkt uit een enquête die het Centrum voor Verzekeringsstatistiek medio 2016 en begin dit jaar heeft uitgezet onder zakelijke verzekeraars. Verbondsdirecteur Leo De Boer is blij met de verdubbeling. “Dat betekent immers dat de markt dit nieuwe risico goed oppakt.” Toch noemt hij de bewustwording onder klanten nog veel te laag. “Mensen realiseren zich de risico’s nog onvoldoende. Samen met diverse stakeholders, waaronder de overheid, het MKB en de…

Transportcriminaliteit in 2017 stabiel ten opzichte van 2016

De transportcriminaliteit is vorig jaar vrijwel gelijk gebleven aan die in 2016: 366 vs. 363 diefstalgevallen. Het aantal bij de politie geregistreerde ladingdiefstallen in Nederland steeg licht van 232 naar 237 en het aantal gecombineerde diefstallen van vrachtwagen en lading van 25 naar en 232. Daar staat een afname tegenover van het aantal voertuigdiefstallen van 106 naar 95, zo blijkt uit de Jaarrapportage Transportcriminaliteit 2017 van de politie. Opvallend is dat binnen de gemeente Venlo de meeste ladingdiefstallen plaatsvonden en de meeste vrachtwagendiefstallen in Roosendaal. In 2017 is 20% procent van alle aangiftes bij de politie binnengekomen via het centrale aangifteloket.…